Rad na dan krsne slave

Pitali ste da li ste u obavezi da dođete na posao na dan svoje krsne slave ukoliko to poslodavac zahteva od Vas? Zakon je po ovom pitanju jasan i odgovor je potvrdan.

Prema članu 4. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika: pravoslavci - na prvi dan krsne slave, katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru; pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama; pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.

 

 

Međutim, iako poslodavac nema pravo da zaposlenom uskrati odsustvovanje sa rada u dane njegovog verskog praznika za koji je blagovremeno obavešten da ga zaposleni praznuje, postoji izuzetak, i to u slučaju kada je neophodno da na taj dan zaposleni radi zbog organizacije i tehnologije procesa rada. U tom slučaju, poslodavac je u obavezi da zaposlenom isplati uvećanu zaradu kao u slučaju rada na državni praznik, dakle 110 procenata. Takođe, ako zaposleni svojom voljom ne želi da odsustvuje sa rada na dan svog verskog praznika i radi, nema pravo na uvećanu zaradu za rad na taj dan.

 

Šta znači želeti ako bilo kakva slučajnost jednu našu želju može zameniti drugom?

Ivan Raos

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com