Cogito Ergo Sum

Mislim, dakle postojim; učili nas latinske izreke, menjanje glagola kroz padeže, deklinacije. Niko nam ne skrenu pažnju na ono zbog čega je ova izreka i nastala: da je čovek ono što misli, to jest, da ga način na koji misli o sebi i o svetu zapravo opredeljuje, da je presudno na pravi način misliti, makar nepravilno menjali glagole.

 

 

"Veliki ljudi su oni koji shvataju da je duhovnost jača od bilo koje materijalne sile, kao i da misli vladaju svetom".

Emerson

Autor: Bosiljka Surla

(Preuzeto iz  "Kako postati genijalan"  Volas D. Voltis")

Bog je stvorio čoveka, pogledao ga je i rekao" Mogu ja to i bolje" - i stvorio je ženu.

Meri Krouli

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com