Ličnost narkomana

Čovek je istovremeno konzervativan, zbog težnje da sačuva stečeno, koliko i revolucionaran, sklon promenama. U uslovima relativne društvene stabilnosti i lične... više »

Droga - opasnost za svakog

Sklonost uživanju narkotičnih materija je opšte ljudsko svojstvo. Upravo sloboda čovekova je ono što ga čini slabim i podložnim u odnosu na sredstva za uživanja koja su... više »

O narkomaniji

Složićete se sa mnom da je narkomanija problem društva, a ne pojedinca i upravo zbog toga, da bi se pristupilo rešavanje tog problema, naredna dva članka biće posvećene... više »

Toliko je u životu bilo stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo, trebalo je živeti.

Ivo Andrić

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com