Ličnost narkomana

Čovek je istovremeno konzervativan, zbog težnje da sačuva stečeno, koliko i revolucionaran, sklon promenama.

U uslovima relativne društvene stabilnosti i lične uravnoteženosti, ove dve suprotne težnje ne moraju da se međusobno sukobljavaju.

U uslovima raznih frustracija, naslednih opterećenja, bolesti, loših brakova roditelja i porodica u raspadu, krizama društva i još više opšte krize jednog doba, ove pomenute ljudske krajnosti dolaze u situaciju neurotičnog razvoja stvarajući i u ličnosti i u društvu apsurdne krajnosti.

Prema istraživanju većine autora, neposredna motivacija za uzimanje droge je 41% radoznalost, 24% podražavanje i 18% promena raspoloženja.

Kraj ličnosti mladog narkomana je tragičan. Potpuna zavisnost od droge, koja mu više ništa ne pruža, svodi ga na bedno vegetativno tavorenje.

Pre ove završne faze, moguća su samoubistva ili nedovoljno motivisana ubistva.

Autor: Surla Bosiljka

 

Mržnja je sama po sebi osećanje nisko i ružno,  zato čovek ponosit ne može da nosi mržnju kao što ne bi nosio na leđima džak đubreta.

Jovan Dučić

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com