Još nešto o pozitivnom mišljenju

Još dok su ljudi bili mnogobošci, okeanski narodi prehranjivali su se loveći ribu po ivicama mora koristeći zašiljene štapove kao jedino oruđe. Za svoj plen morali su se izboriti sa ajkulama trudeći se pri tom da i sami ne postanu plen.

Verovalo se da Bakva-Bog ajkula ima moć da donese obilje ribe i spreči napad.

Žene su ritualno pesmom i plesom preklinjale Bakvu da zaštiti njihove muževe i sinove.

Niko osim jednog, nije bio napadnut ajkulama ,koji nije verovao u moć Bakve.

Veliki deo ljudi iz puke žurbe lišava sebe najlepših životnih radosti.

Jozef Eotvos

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com