Bronhiolitis

Disajni putevi se od traheje granaju u glavne bronhe pri čemu se svaka prethodna grana deli u dve grane. U prvih pet grananja zidovi ovih disajnih puteva sadrže hrskavične poluprstenove i sluzne žlezde. Od pete generacije pa nadalje disajni putevi su bronhiole koje ne sadrže hrskavicu ali sadrže mišićna, elastična i fibrozna vlakna. Disajni putevi su sve uži ali je njihova ukupna površina tj. prečnik sve veći. U manjim disajnim putevima postoji račvanje u tri grane. Poslednja bronhiola je posle 17.  račvanja i zove se acinusna odnosno terminalna bronhiola.  Dalje od nje imamo po tri generacije acinusnih bronhiola koje se granaju u alveolne duktuse i sakuluse (Alveole).  Bronhije i bronhiole provode vazduh , u nivou respiracijskih broniola vazduh usporeno struji i počinje razmena gasova preko alveola koje se otvaraju u respiratorne bronhiole. Od alveolarnog duktusa nadalja vrsi se samo razmena gasova sa krvlju.

 

 

Bronhiolitis je zapaljenje bronhiola koje dovodi do opstrukcije malih disajnih puteva. Izaziva ga respiratorni sincicijalni virus koji u odraslih izaziva običnu prehladu. Javlja se kod beba do šest meseci života koje nemaju razvijen imunitet na ovaj virus.
Virus izaziva zapaljenje u bronhiolama što sužava disajne puteve. Bolest počinje kao obična prehlada da bi došlo do suvog kašlja i otežanog disanja. Opšte stanje nije ozbiljnije promenjeno. Bronhiolitis svojim izgledom podseća na astmu pa ga je ponekad teško razlikovati od astme. Većina dece se oporavi u prvih 10 dana a ponekad je potrebno i dve do tri nedelje. Bronhiolitis može imati jako tešku kliničku sliku kod dece sa urođenim srčanim manama.

Od novog jada, stara jad će proći.

Šekspir

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com