Različita imena za isti lek - Ramipril

Ramipril je lek iz grupe lekova protiv visokog krvnog pritiska. Spada u grupu ACE inhibitora koji osim što spuštaju pritisak, u malim dozama se daju u terapiji srčane insuficijencije. Zato je davanje ACE inhibitora izuzetno opravdano čak i kad hipertenzija nije posebno izražena. Ramipril je novija generacija ACE inhibitora i danas je najpropisivaniji ACE inhibitor u terapiji srčane insuficijemcije.

Zavisno od proizvođača ima ga u raznim dozama a može se piti od 1,25mg dnevno pa čak i 2x5mg dnevno. Pogodan je za brzo spuštanje pritiska kada se samo sažvaće.
Postoji i u kombinaciji sa diureticima lekovima za izmokravanje.

Paralelni lekovi su: Prilinda, Tritace, Ramitens Ampril, Vivace

 

 

Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi i sve je manje i radio.

Ivo Andrić

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com